عملیات خط کشی طولی بلوار ولیعصر

عملیات خط کشی طولی بلوار ولیعصر

به گزارش روابط عمومی معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد بلوار ولیعصر یزد خط کشی ترافیکی گردید.

در طی این عملیات حدفاصل میدان انقلاب و تقاطع بلوارهای ولیعصر و 17 شهریور بوسیله خودرو مکانیزه خط کشی گردید.

گفتنی است کلیه عملیات های ترافیکی اعم از خط کشی، نصب گل میخ و چشم گربه ای، جداکننده های ترافیکی جزء محدوده عملکردی مدیریت مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری یزد می باشد.