عملیات اجرائی طرح مسیل شهر یزد آغاز شد.

عملیات اجرائی طرح مسیل شهر یزد آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد، عملیات اجرائی پروژه طرح مسیل شهر یزد آغاز شد.

محمود دهقان معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهرداری یزد با تاکید به اهمیت این طرح گفت: با توجه به بارندگی ها و سیل های اخیر، جلسات متعددی در خصوص رفع خطر سیلاب تشکیل گردید و در نهایت با پیگیریهای ستاد مدیریت بحران استانداری، لزوم احیای مسیل های موجود مورد بحث و بررسی قرار گرفت که طراحی پروژه توسط معاونت شهرسازی و معماری انجام شد و معاونت امورزیربنایی و حمل و نقل نیز مجری طرح گردید.

وی اقداماتی انجام شده در این مسیل را به شرح ذیل عنوان نمود:

  • حصارکشی با لوله و ورق جهت تجهیز کارگاه : 400 متر
  • بسترسازی : 2400 مترمربع
  • پی کنی زیر دیوار: 64 مترمکعب
  • شفته ریزی زیر دیوار: 25 مترمکعب
  • خاکبرداری: 400 مترطول ( 15600 مترمکعب)
  • اجرای فنداسیون دیوار مسیل: 120 مترطول
  • هماهنگی با شرکتهای حفار بابت جابجایی تاسیسات
  • برگزاری استعلام خرید باکس های بتنی    

خاطر نشان می گردد عرض بستر رودخانه 12 متر و گذرهای دو طرف بستر بعد از آزادسازی 8 متر می باشد.

معاونت امورزیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد