شهردار شهر پوتی گرجستان از مرکز کنترل ترافیک شهرداری یزد بازدید کرد

شهردار شهر پوتی گرجستان از مرکز کنترل ترافیک شهرداری یزد بازدید کرد

به گزارش روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری یزد، شهردار شهر پوتی گرجستان از مرکز کنترل ترافیک شهرداری یزد بازدید نمود.

در این بازدید معاون عملیات راه آهن گرجستان و ریاست پایانه های قفقاز وی را همرای نمودند.

گفتنی است در این بازدید، با حضور آقایان شفیعی(معاون حمل و نقل و ترافیک)، صلواتی (رئیس اداره مشارکتها)، ساجدی فر (مدیر روابط عمومی و امور بین الملل)  نحوه عملکرد مرکز کنترل ترافیک، دوربین های کنترل سرعت و نظارتی و سامانه های هوشمند ترافیک در شهر یزد برای ایشان تشریح گردید.

خاطرنشان می شود شهر پوتی در کشور گرجستان، شهری بندری واقع در شرق ساحل دریای سیاه است.