شصت و نهمین همایش دوچرخه سواری به میزبانی اورژانس اجتماعی استان یزد

شصت و نهمین همایش دوچرخه سواری به میزبانی اورژانس اجتماعی استان یزد

 

 

گزارش تصویری: