شرکت در همایش ملی رنگ های ترافیکی، ایمنی و خط کشی راهها و معابر

شرکت در همایش ملی رنگ های ترافیکی، ایمنی و خط کشی راهها و معابر

پنجمین همایش ملی رنگ های ترافیکی، ایمنی و خط کشی راهها و معابر در روز سیزدهم و چهاردهم آذرماه نود و هفت با شعار " بهبود کیفیت، حفظ محیط زیست و ارتقاء ایمنی" در تهران برگزار گردید. هدف اصلی از برگزاری این همایش به تصویر کشیدن مشکلات موجود در زمینه کیفیت خط کشی ها،آسفالت، عملکرد ماشین آلات و نحوه اجرای دستورالعمل ها، کاهش معضلات موجود در خط کشی های ترافیکی و در نهایت معرفی نوآوری ها و روش های نوین در خط کشی معابر بود.

در این همایش کارشناسان ترافیک 22 استان حضور داشتند که کارشناسان حوزه مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری یزد نیز، یکی از شرکت کنندگان این همایش بود.

امید است با حضور کارشناسان در این همایش ها و آشنایی با شیوه های نوین، شهرداری بتواند گام موثری در ارائه خدمات بهتر به شهروندان بردارد.

معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد