سیستم فرماندهی تقاطع بلوار بسیج به خیابان سلمان سه زمانه شد.

سیستم فرماندهی تقاطع بلوار بسیج به خیابان سلمان سه زمانه شد.

به گزارش روابط عمومی امور زیربنایی و حمل و نقل شهری، مدیر مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری از سه زمانه شدن تقاطع بلوار بسیج به خیابان سلمان خبر داد.

حمید دهقان در این خصوص گفت: با توجه به بررسیهای صورت گرفته پیرامون آمار تصادفات در تقاطع بسیج – سلمان و همچنین لزوم سهولت در عبور و مرور رانندگان، از روز یکشنبه 28 بهمن ماه 97 این تقاطع به صورت سه زمانه کنترل می گردد.

معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد