سرپرست مدیریت عمرانی شهرداری یزد از روند مناسب پیشرفت پروژه های دردست اقدام شهرداری یزدخبرداد.

سرپرست مدیریت عمرانی شهرداری یزد از روند مناسب پیشرفت پروژه های دردست اقدام شهرداری یزدخبرداد.سرپرست مدیریت عمرانی شهرداری یزد از روند مناسب پیشرفت پروژه های دردست اقدام شهرداری یزدخبرداد.

مهندس ابویی درگزارشی عملکرد حوزه مدیریت نظارت برطرح های دردست اقدام شهرداری را تشریح نمود وی اظهار داشت یکی ازبرنامه های اصلی مدیریت امور عمرانی حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری، برنامه ریزی و هماهنگی بین بخشی فعالیتهای عمرانی شهرداری ونظارت برعملکرد ناظرین حوزه و شهرداری های مناطق درسطح شهر میباشد و به همین منظوریکی از اولویت برنامه هایی که از طریق این مدیریت در دستورکارقرارگرفته برگزاری جلسات هفتگی باحضور ناظرین حوزه درجهت برنامه ریزی و ارائه برنامه زمانبندی جهت تسریع دربرنامه های عمرانی شهرداری عنوان نمود وی همچنین به منظور هماهنگی امورعمرانی مناطق با سازمان بهسازی و عمران شهرداری از برگزاری جلسات هفتگی بصورت دوره ای درهرمنطقه با محوریت مدیریت امورعمرانی شهرداری خبر داد و گفت هدف از برگزاری این جلسات بررسی مشکلات عمرانی مناطق بخصوص تامین ماشین آلات عمرانی در اختیار سازمان عمران و برنامه ریزی درجهت انجام به موقع فعالیتهای عمرانی درسطح مناطق عنوان نمود .

وی اظهارامیدواری کرد تا پایان سال جاری ازطریق سازمان عمران شهرداری نسبت به انجام زیرسازی کوچه های معرفی شده از سوی مناطق اقدام گردد و در ادامه گفت در برنامه بودجه امسال به هر منطقه مبلغ  14.000.000.000  ریال اعتبارلازم به منظور انجام عملیات زیرسازی و آسفالت مناطق پیش بینی شده که از طریق مناطق دردستورکار اجرای عملیات مذکور میباشد.

مهندس ابویی در ادامه گزارش خلاصه ای از برنامه های عمرانی عمده  شهرداری به شرح زیر بیان نمود:

-       اجرای پروژه بزرگ بلوار ولایت حد فاصل دروازه قرآن به سمت فرودگاه یزد شامل تملک و آزادسازی و همچنین تسطیح و جدول گذاری و آسفالت بلوار و اجرای دسترسی های منتهی به بلوار ولایت و همچنین اجرای عملیات حصارکشی بلوار  در مسیر فرودگاه یزد.

-         اجرای بلوار فضیلت شامل اجرای طرح تقاطع بلوار پس از انجام عملیات دیوار دانشگاه علوم پزشکی یزد که درطرح مسیر قرار دارد.

-         اجرای طرح دسترسی پایانه مسافربری به کنارگذر شامل عملیات تسطیح و خاکبرداری و جدول گذاری و آسفالت مسیر

-         اجرای دسترسی های میدان تره بار واقع در کنارگذر سنتو شامل عملیات تسطیح و خاکبرداری و جدول گذاری و آسفالت مسیر

-         اجرای طرح پارکینگ طبقاتی فرخی توسط سازمان بهسازی و عمران شهرداری

-         پیگیری تهیه طرح تقاطع غیرهمسطح حکیمیان و جذب پیمانکارجهت انجام پروژه

-         اجرای دیوار پیش ساخته در سطح شهر (املاک متعلق به شهرداری)با هدف زیبا سازی شهر

-         اجرای مخازن بتنی آب در سطح شهر

-         انجام عملیات زیرسازی معابر درسطح شهر و مناطق

-         انجام آسفالت معابر درسطح شهر و مناطق

-         تکمیل پارک بزرگ حسن آباد شامل حصارکشی و اجرای مخزن بتنی آب

-         حفر چاه های جذبی درسطح شهر به منظور دفع آبهای سطحی

-         کفسازی بازار و میادین ناحیه تاریخی

-         ساماندهی قبرستان سیدالصحرا

-         ساماندهی بلوار آزادگان

-         اجرای سرعت گیر در سطح شهر

-         اجرای سرویس بهداشتی در پارکهای سطح شهر

-         ساماندهی پلهای عابر پیاده درسطح شهر به صورت نیمه مکانیزه با نصب آسانسور برقی

-         ساماندهی برق میدان باهنر شامل جمع آوری تیرهای برق در مسیر

-         تکمیل روشنایی تیمسار فلاحی

-         ساماندهی برق بلوار آزادگان