سامانه مشاهده تخلفات رانندگی ثبت شده توسط دوربین‌های مکانیزه مرکز کنترل ترافیک شهرداری یزد