ساماندهی شبکه های برق، اجرای روشنایی و نورپردازی تقاطع غیرهمسطح خلیج فارس

ساماندهی شبکه های برق، اجرای روشنایی و نورپردازی تقاطع غیرهمسطح خلیج فارس

به گزارش روابط عمومی معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری، معاون این حوزه از ساماندهی شبکه های برق، اجرای روشنایی  و نورپردازی تقاطع غیرهمسطح خلیج فارس خبر داد.

محمود دهقان گفت: در این پروژه شبکه های برق فشار قوی و فشار ضعیف در مسیر که مانع پیشرفت پروژه گردیده بود جابجا شد. وی ادامه داد در این راستا اقدامات دیگری در خصوص ساماندهی شبکه های برق و روشنایی این پروژه صورت گرفته که به شرح ذیل می باشد:

  • برکناری شبکه های موجود و احداث شبکه های جدید شامل 10 اصله تیر برق بتنی
  • اجرای 700 متر شبکه روکش دار آلومینیوم، کراس آرم، مقره سوزنی
  • اجرای روشنایی مجموعه در حدود دو هزار متر
  • نصب 30 عدد فونداسیون و پایه چراغ روشنایی
  • 840 مترمکعب حفاری و کانال کشی
  • 1500 مترکابل کشی

شایان ذکر است تا کنون مبلغی بالغ بر سه میلیارد ریال جهت ساماندهی شبکه های برق و اجرای روشنایی این پروژه هزینه گردیده است.

 

معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد