سازمان های وابسته

  • سازمان اتوبوسرانی یزد وحومه
  • سازمان پایانه های مسافربری
  • سازمان تاکسیرانی