روشنایی معابر در سطح فضاهای شهری

روشنایی معابر در سطح فضاهای شهری

موضوع: روشنایی معابر در سطح فضاهای شهری

هدف ازاجراي این پروژه:

تامین روشنایی لازم بلوارهای جدیدالاحداث توسط شهرداری که این کار نیز با مشارکت شهرداری و شرکت توزیع برق انجام می پذیزد. بدین صورت که پایه و فنداسیون توسط شهرداری ساخته و نصب می گردد و مابقی عملیات روشنایی شامل کانال کنی، کابل کشی و نصب چراغ توسط شرکت توزیع برق انجام می پذیرد.واين امر باعث خشنودي بسياري از شهروندان گرديده است.در سال جاري بلوارهاي صنعت و تيمسار فلاحي با هزينه اي بالغ بر470.000.000 ريال توسط شهرداري انجام پذيرفته است .و مابقي بلوارها ي جديداز جمله ميدان و راستگردهاي فضاي سبز در دست اقدام ميباشد.