رنگ آميزي سرعت گيرهاي جديد الاحداث در سطح شهر

رنگ آميزي سرعت گيرهاي جديد الاحداث در سطح شهر

به دليل حادثه خيز بودن بعضي از معابر و پيگيري هاي پليس راهور ، شهرداري اقدام به نصب سرعتگير و هامپ نمود . ضمناً شهرداري براي ديد بهتر رانندگان اين موانع را رنگ آميزي و با گل ميخ نمايان نمود .