دوچرخه و کتاب

دوچرخه و کتاب

به گزارش روابط عمومی معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد، هفتاد و هشتمین همایش دوچرخه سواری به میزبانی، اداره کل کتابخانه های استان یزد برگزار گردید.

جمع کثیری از دوچرخه سواران با حضور در ایستگاه دوچرخه سواری باغملی، از میدان آزادی تا کتابخانه عمومی امام علی (ع) یزد واقع در بلوار دانشجو رکاب زدند.

گفتنی است مهندس رفیعی رئیس کتابخانه های عمومی شهرستان یزد در پایان مسیر به قرائت صفحه ای از کتاب شازده حمام اثر استاد پاپلی یزدی پرداخت و به رسم قدردانی از حمایت  رسانه ملی یک جلد کتاب به خبرنگار برجسته رادیو، محمد حسین آقایی اهدا نمود.

استاد پاپلی یزدی در کتاب خود می نویسد: دوچرخه سواری عادت خوب یزدیها بود و در درقسمتی دیگر اشاره می کند که وقتی دوچرخه و شولی را کنار گذاشتند، ماشین، پلو و باقلا را برداشتند.

در انتهای مراسم به قید قرعه به تعدادی از دوچرخه سواران به قید قرعه کتاب اهدا گردید.

 

 

 

گزارش کامل تصویری: