خيابان شهيد ابراهيمي يك طرفه شد

خيابان شهيد ابراهيمي يك طرفه شد

خيابان شهيد ابراهيمي از تاريخ 28 بهمن به همت شهرداري يزد و شوراي ترافيك شهرستان يك طرفه شد .

   به گزارش روابط عمومي معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري يزد با توجه به قرارگيري نهادهايي از جمله فرمانداري ، ميراث فرهنگي ، ثبت احوال و .. اين خيابان در طول روز با مشكل رفت و آمد و ترافيك سنگين و همچنين راه بندان مواجه بود كه با تلاش و همكاري معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري يزد و پليس راهور و مصوبه شوراي ترافيك شهرستان اين مشكل مرتفع گرديد و رانندگان محترم مي توانند فقط از خيابان اما خميني وارد اين خيابان گردند .

   محمدرضا شفيعي ، معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري يزد در اين خصوص گفت : اين اقدام با هدف روانسازي ترافيك و تسهيل در عبور و مرور رانندگان و آسايش و راحتي همشهريان محترم صورت گرفته است و اميدواريم كه در ساعات شلوغي شاهد كاهش بار ترافيكي در اين محدوده باشيم .