خيابان شهيد ابراهيمي يك طرفه شد

خيابان شهيد ابراهيمي يك طرفه شد

خيابان شهيد ابراهيمي از تاريخ 28 بهمن به همت شهرداري يزد و شوراي ترافيك شهرستان يك طرفه شد .

 

   به گزارش روابط عمومي معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري يزد ، با توجه به قرار گرفتن نهادهايي از جمله فرمانداري ، ميراث فرهنگي ، ثبت احوال و ... اين خيابان در طول روز با مشكل رفت و آمد و ترافيك سنگين و همچنين راه بندان مواجه بود كه با تلاش و همكاري معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري يزد و پليس راهور شهرستان و مصوبه شوراي ترافيك شهرستان اين مشكل مرتفع گرديد و رانندگان محترم مي توانند فقط از خيابان امام خميني وارد اين خيابان گردند .

   محمدرضا شفيعي معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري يزد در اين خصوص گفت : اين اقدام با هدف روانسازي ترافيك و تسهيل در عبور و مرور رانندگان و آسايش و راحتي همشهريان محترم صورت گرفته است و اميدواريم كه در ساعات شلوغي شاهد كاهش بار ترافيكي در اين محدوده باشيم .