خط کشی محوری خیابان ها و معابر سطح شهر

خط کشی محوری خیابان ها و معابر سطح شهر


خط کشی محوری خیابان ها و معابر سطح شهر

به گزارش روابط عمومی معاونت امورزیربنایی و حمل و نقل شهری ، خط کشی معابر و خیابان های سطح شهر به طول 300 هزار متردر دست اقدام میباشد

سرپرست مدیریت مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری یزد گفت: عملیات خط کشی معابر و خیابان ها جهت بهبود عبور و مرور و کاهش تصادفات در حال اجرا می باشد.

وی افزود: این عملیات با اعتباری بالغ بر 21 میلیارد و 570 میلیون ریال از ابتدای سال آغاز گردیده و امیدواریم  تا پایان سال 300 هزار مترطول از معابر خط کشی گردد.

معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد