خط كشي محوري معابر عمومي شهر يزد

خط كشي محوري معابر عمومي شهر يزد

كليه معابر اصلي شهر ، هسته مركزي و معابر ورودي شهر مجهز به خط كشي محوري شده است .

در راستاي بهبود عبور و مرور و نظم بخشيدن به ترافيك و حركت بين خطوط توسط حوزه معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري يزد كليه معابر با اولويت هسته مركزي و معابر ورودي مجهز به خط كشي شده است .

خط كشي ها از ابزارهاي افقي كنترل ترافيك هستند و در راستاي فرهنگ سازي و تردد بين خطوط توسط رانندگان در روزهاي پايان سال 1392 و استقبال از مسافرين ، خط كشي محوري معابر انجام شده است .

لازم بذكر است خط كشي ها در شب از ساعت 1 بامداد شروع و تا ساعت 6 صبح با اكيپ 7 نفره انجام شده .

انشاء الله با رانندگي بين خطوط ضمن احترام گذاشتن به قوانين ، شهري خالي از تصادفات را داشته باشيم .