خرید و نصب هشت دستگاه سامانه هوشمند گذرگاه عابرین پیاده

خرید و نصب هشت دستگاه سامانه هوشمند گذرگاه عابرین پیاده


خرید و نصب هشت دستگاه سامانه هوشمند گذرگاه عابرین پیاده

به گزارش روابط عمومی معاونت امورزیربنایی و حمل و نقل شهری ، مدیر مهندسی و ایمنی ترافیک از شروع عملیات نصب و راه اندازی هشت دستگاه سامانه هوشمند گذرگاه عابر پیاده با هزینه ای بالغ بر پانزده میلیارد ریال در شهر یزد خبر داد.

محمد مرزبان گفت: در این سیستم عابر پیاده با فشردن یک دکمه، چراغ عبور خودروها را قرمز نموده و مسیر ایمنی را برای حرکت خود از عرض خیابان میسر می سازد و در ادامه پس از حرکت عابر، چراغ خودروها سبز شده و معبر به حالت نرمال باز می گردد.

وی افزود: عابران پياده به عنوان آسيب پذيرترين گروه ها كه در معرض خطرات زيادي مي باشند، محسوب مي شوند. زيرا تصادف يک وسيله نقليه با عابر پياده تقريبا به طور اجتناب ناپذيري منجر به جرح يا مرگ عابر پياده مي شود. از سوي ديگر، تمامي شهروندان در طول روز حداقل يک بار از اين مد حمل و نقلي استفاده مي کنند. بنابراين توجه، تامين و افزايش ايمني اين دسته از شهروندان از اهميت بسزايي برخوردار بوده و همواره يكي از دغدغه هاي مديران شهري است  و شهرداری یزد نیز از این دغدغه غافل نمی باشد.

معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد