خرید و نصب دو دستگاه دوربین نظارتی اسپید دام در تقاطعات شهر

خرید و نصب دو دستگاه دوربین نظارتی اسپید دام در تقاطعات شهر

به گزارش روابط عمومی معاونت امورزیربنایی و حمل و نقل شهری، حمید دهقان مدیریت ایمنی و مهندسی ترافیک شهرداری یزد از آغاز پروژه خرید و نصب دوربینهای نظارتی در سطح شهر یزد خبر داد. وی گفت با توجه به آغاز پروژه خرید و نصب دوربینهای نظارتی در سطح شهر یزد، دو دستگاه دوربین نظارتی اسپید دام از برند اکسس در محلهای تقاطع شهدا و تقاطع فاطمیه با هزینه ای بالغ بر 700 میلیون ریال نصب گردید. حمید دهقان در ادامه افزود: این تصمیم به دلیل فرسوده بوده دوربینهای قبلی این دو تقاطع اتخاذ شد و در چند روز آینده دو دوربین فرسوده دیگر نیز تعویض می گردد.

 

معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد