خرید و نصب تجهیزات ترافیکی در سطح شهر

خرید و نصب تجهیزات ترافیکی در سطح شهر


خرید و نصب تجهیزات ترافیکی در سطح شهر

به گزارش روابط عمومی معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد، مدیر مهندسی و ایمنی ترافیک از خرید و نصب تجهیزات و علائم ترافیکی در سطح شهر با اعتباری بالغ بر 59 میلیارد ریال خبر داد.

محمد مرزبان گفت: استفاده از تجهیزات ایمنی مناسب، تا حد زیادی در افزایش سطح ایمنی و استاندارد خیابانها و جاده ها تاثیر گذار است که در ادامه منجر به کاهش نرخ تصادفات و تلفات جاده‌ای خواهد شد. البته لازم به ذکر است که برای کاهش میزان تلفات جاده‌ای فاکتورهای دیگر مانند فرهنگ ترافیکی و استاندارد خودروها نیز بسیار حائز اهمیت است.

وی ادامه داد: شهرداری یزد در جهت کاهش تصادفات و خسارات مالی و جانی به شهروندان تا کنون هزینه های زیادی را در خصوص خرید تجهیزات و علائم ترافیکی متحمل گردیده است .

مدیر ایمنی و مهندسی ترافیک شهرداری اقدامات صورت گرفته در سالجاری را به شرح ذیل عنوان کرد:

  • خط کشی عابر پیاده و آشکارسازی سرعت گیرها و نصب تابلو علائم و ساماندهی تابلوهای مسیر نمای سطح شهر
  • خرید و نصب تابلو علائم و اجرای رنگ و نقوش برجسته جهت پروژه های ترافیکی
  • خرید و نصب تابلو هدایت مسیر
  • خرید تجهیزات ویژه مسیر عابرین پیاده و معلولین
  • خرید تابلو علائم و تجهیزات ترافیک

روابط عمومی امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد