خريد يك دستگاه ون مخصوص جانبازان و معلولين

خريد يك دستگاه ون مخصوص جانبازان و معلولين

  جانبازان و معلولين در مقایسه با افراد سالم با مشکلات بیشتري در رابطه با حمل و نقل مواجه می باشند. در برنامه ریزي حمل و نقل، یکی از عواملی که مورد ملاحظه قرار می گیرد، مسائل و نیازهاي معلولین می باشد . ما نيز در اين راستا بر آن شديم تا با خريد يك دستگاه ون جهت جابه جايي جانبازان و معلولين عزيز (‌توسط سازمان اتوبوسراني ) قدمي كوچك در جهت كاهش مشكلات جابه جايي معلولين در سطح شهر بر داريم .