خريد يك دستگاه خودرو خط كشي

خريد يك دستگاه خودرو خط كشي

با خريد يك دستگاه ماشين خط كش توسط شهرداري يزد باعث شده است متراژ خط كشي به مراتب افزايش يافته و كار خط كشي با كيفيت بالاتري صورت پذيرد و همچنين به صورت مداوم در شهر عمليات خط كشي انجام گيرد .