جلسه هم اندیشی پرسنل حوزه معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل ‏شهری ‏

جلسه هم اندیشی پرسنل حوزه معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل ‏شهری ‏

صبح روز یکشنبه هیجدهم آذرماه نود و هفت، جلسه ای با حضور معاون، مدیران و پرسنل حوزه در محل دفتر معاونت برگزار شد.

محمود دهقان ضمن تشکر از پرسنل ، اطلاع رسانی از عملکرد حوزه را با توجه به وسعت انجام کار زیاد از مهمترین مسائل عنوان نمود. ایشان اذعان کرد: در حوزه معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری اقدامات زیادی در خصوص شهر و رفاه ساکنین انجام می گردد ولی به طور کامل اطلاع رسانی نمی گردد.

وی از پرسنل درخواست نمود تا اقدامات انجام شده و عملکرد واقعی حوزه را به نحو شایسته اطلاع رسانی کنند.

محمود دهقان همچنین به پاسخگویی طبق زمانبندی مناسب، برای درخواستهای شهروندان از طریق سامانه شهربین تاکید نمود. وی افزود: این سامانه برای سهولت رفاه شهروندان عزیز بوده و کارشناسان می بایست به طور صحیح و دقیق جوابگوی سوالات و درخواست ها باشند.

معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد