جلسه همكاري و مشاركت معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري يزد با صدا و سيما

جلسه همكاري و مشاركت معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري يزد با صدا و سيما

 

جلسه مشاركت در ساخت و تهيه برنامه شاد و متنوع در خصوص فرهنگ سازي و آموزش ترافيك براي كودكان و نونهالان در روز يكشنبه مورخ 1394/12/09به ميزباني دكتر پهلوانيان مدير كل صدا و سيما يزد تشكيل گرديد.

به گزارش روابط عمومي معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري يزد : در اين جلسه كه با حضور پهلوانيان مدير كل صدا و سيماي مركز يزد ، شفيعي معاونت حمل و نقل و ترافيك ، معماريان مدير پارك ترافيك ،‌طايفي تهيه كننده صدا و سيما ، با هدف مشاركت در تهيه برنامه سازي كودك با محوريت آموزش و فرهنگ سازي ترافيك در رده هاي سني كودك و نونهال برگزار گرديد .

  معماريان در اين جلسه ضمن معرفي اجمالي از فعاليت ها و اقدامات انجام شده به اهميت و جايگاه پارك آموزش ترافيك در خصوص فرهنگ سازي و آموزش ترافيك سخن گفت .

   پهلوانيان مدير كل صدا و سيما ضمن تبريك به مدير جديد پارك آموزش ترافيك از همكاري و مشاركت با مجموعه ترافيك بيان نمود كه خوشبختانه تا كنون همكاري بسيار خوبي في مابين صدا و سيماي يزد و مجمعه ترافيك شهرداري يزد وجود داشته است و اميدوارم در سال جديد اين همكاري قوت بيشتري داشته باشد .

   شفيعي در اين جلسه ضمن معرفي اجمالي از فعاليت ها و اقدامات انجام شده به اهميت و جايگاه پارك آموزش ترافيك در خصوص فرهنگ سازي و آموزش ترافيك سخن گفت .