جلسه هماهنگي هاي اجراي كريدورهاي BRT در شهر يزد

جلسه هماهنگي هاي اجراي كريدورهاي BRT در شهر يزد

جلسه هماهنگي اجراي كريدورهاي BRT  در شهر يزد .

با توجه به هماهنگي هاي قبلي و با عنايت به آماده شدن طرح اجرايي خطوط BRT  منطبق بر طرح مطالعاتي جامع حمل و نقل و ترافيك شهر يزد جلسه اي با حضور نمايندگاني از شوراي اسلامي شهر يزد ، فرمانداري ، استانداري و مشاور طرح و عامل چهارم طرح در دفتر شهر دار محترم يزد تشكيل گرديد و پس از ارائه طرح از سوي معاون حمل و نقل وترافيك شهرداري و مشاور، اعضاي حاضر در جلسه به بيان ديدگاه هاي خود پرداختند و نهايتاً مقرر شد با توجه با اينكه در بودجه سال جاري ( 1393) اعتبارخوبي جهت اجراي خطوط پادار شده است كريدور 3 ، BRT با حداقل ها اجرايي گردد و تاكيد بر حمايت همه جانبه ارگانهاي ذيربط هم در بحث مالي و اجرايي گرديد و موازي با اجراي كريدور 3 ، زير ساختهاي لازم جهت اجرايي كريدور هاي 1 و 2 فراهم شود .

ضمناً مسيرهاي( BRT ( BUS RAPID TRANSIT  :

كريدور 1 : ميدان آقابابايي ، بلوار شهيد دشتي ، ميدان ابوذر ، ميدان شهداي محراب ، خيابان كاشاني ، پارك سوار 22 بهمن ، بلوار جمهوري اسلامي ، پايانه   دروازه قرآن .

كريدور 2 : ميدان آقابابايي ميدان شهداي محراب ، بلوار دانشجو ، بلوار باهنر ، بلوار پاكنژاد ، بلوار جمهوري اسلامي ، پايانه دروازه قرآن .

كريدور 3 : پايانه امام خميني (ره) ميدان امام رضا بلوار صابر يزدي ، بلوار نواب صفوي ، بلوار دولت آباد ، بلوار 22 بهمن ، بلوار 17 شهريور ، بلوار شهيد دهقان ، ترمينال غدير ميباشد .