جلسه توجيهي پاركبانها ، با حضور كارشناس حوزه ترافيك

جلسه توجيهي پاركبانها ، با حضور كارشناس حوزه ترافيك

 

 

به گزارش روابط عمومي معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري يزد جلسه توجيهي پاركبانها با حضور كارشناس حوزه و نمايندگان شركت هاي مجري تشكيل شد .

در اين جلسه نحوه برخورد با رانندگان ، نحوه فروش ليبل و شارژ ، چگونگي تحويل رسيد فروش ، شارژ ليبل و مواردي نظير آن به پاركبانها آموزش داده شد .

شايان ذكر است پروژه پاركومتر پروژه ايست كه در راستاي مديريت و ساماندهي پارك حاشيه اي و توزيع عادلانه جايگاه پارك و جلوگيري از پارك هاي طولاني در معابر پر ترافيك سطح شهر اجرا گرديد . حضور فعال و مستمر پاركبانها و آموزش صحيح آنها كمك شاياني به اجراي درست طرح مي نمايد . در اين رابطه كلاسهاي آموزشي به صورت دوره اي با حضور كارشناس مربوطه و شركت هاي مجري برگزار مي گردد .