تکمیل پروژه بازارچه صنایع دستی

تکمیل پروژه بازارچه صنایع دستی

به گزارش روابط عمومی حوزه معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد، محمدعلی سلمانی ندوشن معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهرداری یزد از تکمیل بازارچه صنایع دستی با اعتباری بالغ بر 33 میلیارد ریال خبر داد.

محمدعلی سلمانی ندوشن گفت: در راستای حمایت از صنایع دستی، پروژه احداث بازارچه در مساحت 1100 مترمربع، ازمردادماه سالجاری شروع و تا کنون ادامه داشته است.

سلمانی افزود: این بازارچه دارای دسترسی به امامزاده و بازار شاهزاده فاضل می باشد. وی ادامه داد: این پروژه با مرمت و بازسازی سه خانه قدیمی و مخروب شده به همراه برج و بارویی که هیچگونه مقاومت و ایمنی نداشت آغاز گردید و تلاش شد در اجرای آن حتی المقدور از مصالح سنتی استفاده گردد.

محمدعلی سلمانی ندوشن، آواربرداری، استحکام بخشی، مرمت و بهسازی برج و بارو و خانه های قدیمی را از اقدامات انجام شده در راستای اجرای این پروژه دانست.

روابط عمومی معاونت  امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد