تقدیر و تشکر مدیریت حوزه حمل و نقل ترافیک از پرسنل به مناسبت گرامیداشت روز ملی حمل و نقل

تقدیر و تشکر مدیریت حوزه حمل و نقل ترافیک از پرسنل به مناسبت گرامیداشت روز ملی حمل و نقل

به گزارش روابط عمومی امور زیربنایی و حمل و نقل شهری، مدیریت مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری به مناسبت گرامیداشت روز ملی حمل و نقل با اهدا لوح تقدیر از پرسنل این حوزه قدردانی نمود.

محمد مرزبان با توجه به اهمیت موضوع حمل و نقل و ترافیک در شهرداری از زحمات پرسنل این حوزه تقدیر کرد.

روابط عمومی امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد