تعامل فراسازمانی شهرداری یزد جهت تسریع در انجام پروژه تقاطع غیر همسطح خلیج فارس

تعامل فراسازمانی شهرداری یزد جهت تسریع در انجام پروژه تقاطع غیر همسطح خلیج فارس

به گزارش روابط عمومی معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد، جلسه تعاملی با موضوع تسریع در اجرای پروژه تقاطع غیرهمسطح خلیج فارس برگزار گردید.

با حضور مهندس محمود دهقان، معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری، مهندس ابوالفضل کشفی شهردار منطقه دو و تنی چند از مدیران شهرداری و مسئولین آموزش و پرورش یزد، زمینه های همکاری و تعامل درباره پروژه تقاطع غیر همسطح خلیج فارس بررسی و تبیین گردید.

گفتنی است جلسه مذکور در روز شنبه مورخ 11 آبان 96 در محل  دفتر معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری برگزار گردید.

پروژه تقاطع غیر همسطح خلیج فارس با ایجاد ارتباط بین بلوار شهید دشتی، تقاطع غیر همسطح شهید قهاری سعید و بلوار مدرس می تواند نقش بسیار مهمی در روان سازی ترافیک و تسریع در جابجایی شهروندان در محدوده منطقه 2 شهر یزد، اکرم آباد، اکرمیه، شهرک مسکن مهر فاطمیه گردد.