تداوم عملیات اجرایی واحد مهندسی و ایمنی ترافیک

تداوم عملیات اجرایی واحد مهندسی و ایمنی ترافیک

به گزارش روابط عمومی امور زیربنایی و حمل و نقل شهری، مدیر مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری از ادامه فعالیتهای واحد مهندسی و ایمنی ترافیک در سطح شهرخبر داد.

مرزبان گفت: در ادامه اقدامات موثری که شهرداری در خصوص پیشگیری و مبارزه با بیماری کرونا انجام داده است، مدیریت حوزه مهندسی و ترافیک نیز اقدام به خط کشی مسیر عفونی بیمارستان شهید صدوقی (ره) کرده است.

وی همچنین سایر اقدامات انجام شده در جهت رفاه بیشتر شهروندان را در چند روز اخیر به شرح ذیل بیان نمود:

  • نصب فانوس در تقاطعات شهر ( تقاطعات صحرا، مقداد، ایرانشهر،دولت آباد)
  • لوله گذاری و کابل کشی مجدد تقاطع فاطمیه بابت اصلاح مسیر عابرین پیاده و معلولین
  • آشکارسازی سرعتگیرهای خیابانها و معابر
  • نصب تابلو های مسیر نما
  • خط کشی برخی از ایستگاههای سطح شهر ( امام ، فرخی،مهدی، خرمشهر و ...)

محمد مرزبان اذعان نمود: در سالجاری سعی بر آن است که با توجه به بودجه در نظر گرفته شده ، با یاری خدا بتوانیم اقدامات قابل توجهی در بحث مهندسی و ایمنی ترافیک در سطح شهر انجام دهیم.

معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد