تجهيز تقاطعات و ميادين سطح شهر يزد به سيستم ITS

تجهيز تقاطعات و ميادين سطح شهر يزد به سيستم ITS

كليه تقاطعات و برخي از ميادين سطح شهر مجهز به سيستم ITS  گرديد .

در راستاي بهبود عبور و مرور و حداكثر گذردهي و حداقل تاخير در تقاطعات چراغدار و جلوگيري از تخلفات رانندگي از 25 تقاطع چراغدار سطح شهر ، 24 تقاطع مجهز به دوربين هاي نظارت تصويري گرديده است همچنين ميدانهاي ورودي شهر نيز مجهز به دوربين هاي مذكور شده است . كه با استقرار پليس راهور در مركز كنترل ترافيك با كليه تخلفات رانندگي نظير عبور از چراغ قرمز و زرد - ايستادن بر روي خط عابر پياده - حركت خلاف جهت و ساير تخلفات رسيدگي و پس از صدور قبض جريمه از طريق پست به درب منازل ارسال ميشود كه اين موضوع بازخورد بسيار مثبتي در جهت قانونمند شدن رانندگان داشته است .

همچنين از 25 تقاطع ، 18 تقاطع نيز مجهز به سيستم كنترل هوشمند جريان شده است كه بسته به جريان ورودي به هر شاخه از تقاطع ، زمان نيز به طور اتوماتيك تنظيم خواهد شد كه بيشترين گذردهي و حد اقل تاخير را در تقاطعات در پي خواهد داشت .

لازم بذكر است تقاطعات نيز به سيستم صوتي مجهز شده كه پليس مستقر در مركز كنترل ترافيك شهرداري نيز مي تواند از مركز تذكرات لازم را به رانندگان  بدهد . 

از ابتداي سال 1392 يك نفر آتشنشان نيز در مركز كنترل ترافيك مستقر شده كه در جهت تهسيل در امداد رساني خودروهاي آتشنشاني نقش موثر داشته است .