تاريخچه سازمان پايانه هاي مسافربري

تاريخچه سازمان پايانه هاي مسافربري
تاريخچه
پایانههای مسافربری راهکاری است که جوامع برای رهایی از پراکندن بنگاههای مسافربری در سطح شهرها که باعث آلودگی هوا،تداخل ترافیک درون و برون شهری،آلودگیهای زیستمحیطی،افزایش تقاضای سفرهای درون شهری،نداشتن امکانات رفاهی لازم،نبود نظارت مستمر و ایجاد اتلاف وقت عمومی ایجاد کردند. به همین منظور قانون احداث پایانههای مسافربری در اردیبهشت ماه 1359 مصوب شد.
 از همین رو شهرداری يزد قبل از سال 1370 اولین پایانه متمرکز خود را مطالعه ، طراحی و در مجاورت ميدان امام حسين (ع)به اجرا در آورد و به بهره برداری رسید.
پایانه مسافربری شهرداری يزد از سال 1370 که تأسیس شد بصورت زیر مجموعه شهرداری مرکزی و تحت عنوان امور پایانههای مسافربری اداره می شد که پس از تصویب اساسنامه سازمان در سال 1387 این سازمان از ابتدای آبان همان سال فعالیت خود را به عنوان سازمانی مستقل خودکفا و خودگردان آغاز نموده است . سازمان پایانههای مسافربری شهرداری يزد با هدف سازماندهی فعالیتهای حمل و نقل مسافر برون شهری در شهر يزد فعالیت دارد.
 
پرسنل:
این سازمان در سال 1389 دارای 38 نفر پرسنل مي باشد. ( 8 نفر پرسنل اداري و30 نفر خدماتي ) این سازمان در شرایط کنونی با مجموعه واحدهای زیر انجام وظیفه می نماید:
-       مدیر عامل
-       معاونت اداری مالی – مديرفضاي سبز
-       مدیردرآمد و اجرایی
-       دفتر مدیر عامل- ورابط عمومي- امور اداری- بايگاني
-       حسابدار وامور مالی
-       تدارکات وپشتيباني

انباردار وجمعدار اموال