بهسازي، زيرسازي و آسفالت خيابان استاد احمد آرام

بهسازي، زيرسازي و آسفالت خيابان استاد احمد آرام

به گزارش روابط عمومی معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد،  مهندس شفیعی از اجرای عملیات عمرانی در خیابان استاد احمد آرام خبر داد.

محمد رضا شفیعی در این زمینه اذعان داشت: به نظر به اجراي عمليات بهسازي، زيرسازي و آسفالت در سطح منطقه 3 شهرداري يزد خيابان استاد احمد آرام، روبروي ميدان فرهنگ تا چهارراه پژوهش براي اجراي عمليات عمراني بهسازي آسفالت و نصب سنگ جدول رفوژ مياني تا ابتداي ارديبهشت ماه سال 96 و اتمام خدمات دستگاه هاي خدمات رسان شهري مسدود مي باشد.

معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد همچنین خاطرنشان کرد: طول اين خيابان حدود 1039 متر، عرض 18 متر ( طول هر باند 9 متر با احتساب پياده روهاي اطراف 24 متر ) می باشد و متراژ  نصب سنگ جدول رفوژ مياني، 1039 متر طول مي باشد .

اين پروژه با هزينه اي بالغ بر حدود 8 ميليارد ريال در حال اجرا مي باشد و هم اكنون آسفالت فرسوده ي خيابان جمع آوري شده و توسط شركت گاز براي انجام عمليات لوله گذاري با هدف افزايش فشار گاز منطقه، حفاري صورت گرفته است .