برگزاری کارگاه آموزشی رانندگی تدافعی ویژه کارکنان دولت استان یزد

برگزاری کارگاه آموزشی رانندگی تدافعی ویژه کارکنان دولت استان یزد

به گزارش روابط عمومی حوزه معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد، در راستاي کاهش ميزان تصادفات و افزایش ایمنی راننده و سرنشینان، کاهش مصرف سوخت، کمتر شدن استهلاک وسیله نقلیه و تبدیل خسارات حداکثری به حداقلی، کارگاه آموزشی رانندگی تدافعی توسط پارک ترافیک ویژه کارکنان دولت برگزار گردید.

حمید دهقان مدیریت مهندسی و ایمنی ترافیک گفت: پیشگیری از تصادفات رانندگی به تمرین، مهارت، رعایت دقیق مقررات راهنمایی و رانندگی، تمرکز حواس و حفظ خونسردی نیاز دارد که با استفاده ازتکنیک های آموزش رانندگی تدافعی می توان با پیش بینی موقعیتهای خطرناک و اشتباهات دیگران، خطرات و خسارات رانندگی را کاهش داده و با گسترش و ارائه آموزش ها و همچنين اطلاع رساني هاي به موقع مي توان هزينه هاي تحميلي ناشي از آن را به حداقل رساند.

شایان ذکر است  این کارگاه آموزشی به همت حوزه ترافیک شهرداری و پلیس راهور استان برای کارکنان برخی ادارات برگزار گردیده است و آموزش کارکنان سایر ادارات استان  در دستور کار شهرداری یزد قرار دارد.

معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد