برگزاری جلسه هم اندیشی و هماهنگی معاونین فنی و ناظرین کمیسیون عمران

برگزاری جلسه هم اندیشی و هماهنگی معاونین فنی و ناظرین کمیسیون عمران

به گزارش روابط عمومی امور زیربنایی و حمل و نقل شهری، روز پنجشنبه هفدهم بهمن ماه جلسه ای در خصوص هم اندیشی و هماهنگی معاونین فنی ، روسای عمران مناطق و ناظرین کمیسیون عمران در محل دفتر معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری برگزار گردید.

در این جلسه که با حضور دکتر عباسی عضو شورای شهر اسلامی و کمیسیون عمران، معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری، ناظرین کمیسیون عمران و روسای عمرانی مناطق و سازمان ها برگزار گردید ضمن بررسی مشکلات و مسائل عمرانی موارد ذیل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

  • بررسی و رسیدگی به مشکلات اجرای پروژه ها
  • عدم استفاده از پیمانکاران ضعیف
  • برگزاری کلاس های آموزشی و جلسات توجیهی برای پیمانکاران قبل از اجرای پروژه در جهت کیفیت و تسریع در انجام پروژه ها
  • الزام به نصب تابلوی مشخصات پروژه ها
  • لزوم نظارت جدی حوژه معاونت بر کیفیت اجرای پروژه های مناطق
  • عدم استفاده از آب شرب در اجرای پروژه ها و اخطار به متخلفین
  • برگزاری جلسات توجیهی با ناظرین شورا در ابتدای شروع پروژه
  • رتبه بندی مناطق و نظام ارزیابی در جهت انجام بهتر پروژه های عمرانی

معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد