برگزاری جلسه هماهنگی با رئیس شورای اسلامی و شهردار حمیدیا جهت تملک و آزادسازی اراضی محدوده تقاطع غیر همسطح شهید قهاری سعید

برگزاری جلسه هماهنگی با رئیس شورای اسلامی و شهردار حمیدیا جهت تملک و آزادسازی اراضی محدوده تقاطع غیر همسطح شهید قهاری سعید

 

به گزارش روابط عمومی معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری، با حضور رئیس شورای اسلامی و شهردار حمیدیا، جلسه ای  جهت تملک و آزادسازی اراضی محدوده تقاطع غیر همسطح شهید قهاری سعید برگزار گردید.

این جلسه که در روز شنبه مورخ 20 آبان 96 در دفتر معاون شهردار برگزار گردید، موضوع تملک چندین پلاک از اراضی در محدوه تقاطع غیر همسطح شهید قهاری سعید مورد بررسی قرار گرفت.

گفتنی است جلسه مذکور با حضور محمود دهقان ( معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری)، سید ابوالفضل کشفی (شهردار منطقه 2)، محمود توحید فر(مشاور عمرانی شهردار)، دشتی (رئیس شورای اسلامی حمیدیا)، مرزبان (شهردار حمیدیا)، حاجی رضائی (مدیر املاک)، امین خبیری (مدیر فنی و عمرانی)، علی بقایی (ناظر پروژه)، احمد زکی زاده (مسئول عمرانی منطقه 2) و دو تن از کارشناسان شهرداری حمیدیا برگزار گردید.