برگزاری جلسه برنامه ریزی ارایه پیشنهادبه شورای معاونین در خصوص تهاترقراردادهای عمرانی و وحدت رویه در روندشناسایی پیمانکاران‌

برگزاری جلسه برنامه ریزی ارایه پیشنهادبه شورای معاونین در خصوص تهاترقراردادهای عمرانی و وحدت رویه در روندشناسایی پیمانکاران‌


به گزارش روابط عمومی معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد جلسه هم اندیشی با موضوع مسائل عمرانی با حضور تنی چند از کارشناسان و مدیران ارشد شهرداری برگزار گردید.


جلسه مذکور صبح روز دوشنبه اول آبانماه با حضور معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری، معاون مالی و اقتصادی، معاون برنامه ریزی و توسعه، شهرداران و مسئولین عمران مناطق، مسئول امور قراردادها، معاون فنی سازمان عمران و مسئول اداره املاک برگزار و در رابطه با برنامه ریزی جهت ارایه پیشنهاد به شورای معاونین در خصوص تهاتر قراردادهای عمرانی و وحدت رویه در روند شناسایی پیمانکاران‌ در این جلسه بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

روابط عمومی معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد

intra.yazd.ir