بررسی نقش دوربینهای نظارتی در برقراری امنیت شهر

بررسی نقش دوربینهای نظارتی در برقراری امنیت شهر

به گزارش روابط عمومی معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد صبح روز چهارشنبه مورخ نوزدهم آذرماه نشست تخصصی با حضور معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری، سرپرست مدیریت مهندسی و ایمنی ترافیک  و همچنین سرپرست عملیات ستاد فرماندهی نیروی اتظامی استان یزد، رییس پلیس راهور استان یزد و رئیس عملیات راهور استان یزد در محل دفتر معاونت برگزار گردید.

در این جلسه سرهنگ موسوی سرپرست عملیات ستاد فرماندهی نیروی انتظامی استان یزد در خصوص لزوم نقش بیشتر سامانه های نظارت تصویری در کشف جرم و تعقیب متهم، کنترل ترافیک و موارد نظیر آن تاکید داشتند.

محمد مرزبان سرپرست مدیریت مهندسی و ایمنی ترافیک نیز در خصوص فرآیند خرید و تامین این سامانه ها و برنامه آینده توسعه سامانه های نظارت تصویری توضیحاتی ایراد نمود.

همچنین نقاط ضعف و قوت دوربینهای ترافیکی و مباحث مربوط به جانمایی و بررسی نیازهای آینده معابر شهری مورد بحث قرار گرفت و بر نقش عوامل انتظامی در حفاظت  سیستمهای مذکور تاکید شد.

در ادامه با موافقت معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری مقرر گردید جهت تکمیل پوشش ترددهای برون شهری دوربینهای پلاکخوان در مبادی خروجی شهر نصب گردد.

معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد