بررسی راهکارهای توسعه زیرساخت های دوچرخه سواری شهر یزد

بررسی راهکارهای توسعه زیرساخت های دوچرخه سواری شهر یزد

 

به گزارش روابط عمومی معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد، با حضور مدیر توسعه حمل و نقل پاک شهرداری اصفهان ، زیرساخت های دوچرخه سواری شهر یزد بررسی گردید.

محمد رضا  شفیعی در این رابطه اذعان داشت در حال حاضر اقداماتی همچون ایجاد مسیرهای دوچرخه سواری در تعدادی از معابر اعم از بلوار شهید قندی، جوان، دانشگاه و استاد احمد آرام و تعدادی از پارکها و زمین های ورزشی ایجاد شده و تعداد چهار ایستگاه دوچرخه سواری در شهر ایجاد گردیده و با توجه به ثبت بافت تاریخی یزد در یونسکو،  شهرداری تمام توان خود را برای ایجاد و توسعه زیرساختهای دوچرخه سواری در سطح شهر بکار خواهد برد. 

معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهرداری یزد همچنین افزود: حفظ ایمنی دوچرخه سوار برای ما بسیار مهم است  و  از دیگر سو سعی داریم دیار دوچرخه ها را احیا کنیم، لیکن باید برای فرهنگ سازی این موضوع هم برنامه ریزی و اقدام کنیم.

مهندس پور ابوطالب، مدیر توسعه حمل و نقل پاک شهرداری اصفهان با اشاره به اقدامات عملی صورت گرفته در شهر اصفهان خاطر نشان کرد، برای توسعه مسیرهای دوچرخه سواری در اصفهان تلاش های بسیاری صورت گرفته که می توان به مواردی از جمله مطالعات در زمینه زیرساختهای دوچرخه سواری، ایجاد مسیرهای ایمن دوچرخه سواری، خانه های دوچرخه و ... اشاره نمود و در ادامه تجربیات و سوابق این کار  مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

پس از پایان جلسه، مهندس پور ابوطالب و دکتر احسان چلونگر در معیت مهندس مهدی شهریاری مسئول روابط عمومی معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد از مسیر های دوچرخه سواری، مسیل وکریدور های باقت تاریخی بازدید نمودند.