بازگشایی محور یزد- کرمان در محل تقاطع غیرهمسطح بلوار مناجات به کنار گذر

بازگشایی محور یزد- کرمان در محل تقاطع غیرهمسطح بلوار مناجات به کنار گذر

به گفته محمود دهقان، معاونت امور زیربنایی شهرداری یزد، محور یزد- کرمان در محل تقاطع غیرهمسطح بلوار مناجات به کنار گذربا تلاش شبانه روزی همکاران بازگشایی شد.

پیمانکار این طرح سازمان همیاری شهرداریهای استان با نظارت معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد می باشد.

                                                            معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد