بازدید کارشناسان معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد از پروژه ایستگاه های دوچرخه اشتراکی و مسیرهای ویژه دوچرخه سواری شهر اصفهان

بازدید کارشناسان معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد از پروژه ایستگاه های دوچرخه اشتراکی و مسیرهای ویژه دوچرخه سواری شهر اصفهان

به گزارش روابط عمومی معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد تنی چند از کارشناسان معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد از پروژه ایستگاه های دوچرخه اشتراکی و مسیرهای ویژه دوچرخه سواری شهر اصفهان بازدید نمودند.

مهدی شهریاری کارشناس ارشد و مسئول روابط عمومی معاونت امور زیربنایی شهرداری یزد ضمن بازدید از ایستگاه های دوچرخه اشتراکی و مسیرهای ایمن دوچرخه شهر اصفهان، اذعان داشت از دیرباز مردمان شهر های یزد و اصفهان از دوچرخه به عنوان یک وسیله حمل و نقلی استفاده می نمودند. لیکن با پیشرفت علم و ورود خودرو های بنزینی و دیزلی، خیابانها از دوچرخه خالی شدند.

وی هعمچنین خاطر نشان کرد شهر اصفهان در توسعه زیرساختهای دوچرخه سواری دارای تجربیات با ارزشی است و امیدواریم با حمایت های دکتر جمالی نژاد شهردار یزد که خود به عنوان تنها شهردار سفیر دوچرخه سوار کشور هستند، شاهد توسعه زیرساختهای دوچرخه سواری و نهایتا حضور دوچرخه سواران در خیابانهای یزد باشیم.

گفتنی است در این بازدید سید علی اصغر میررحیمی، مدیر دبیرخانه کمیسیون حفاری های شهرداری یزد،  محمد پورابوطالب، مدیر توسعه حمل و نقل پاک شهرداری اصفهان، علیرضا ابراهیمی و مهدی شهریاری کارشناس ارشد و مسئول روابط عمومی   معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد حضور داشتند و قسمتی از مسیر دوچرخه سواری منتهی به سی و سه پل اصفهان رکاب زدند.