بازدید مدیران و کارشناسان سازمان حمل و نقل شهرداری گرگان از مرکز کنترل ترافيک شهرداری یزد

بازدید مدیران و کارشناسان سازمان حمل و نقل شهرداری گرگان از مرکز کنترل ترافيک شهرداری یزد

به گزارش روابط عمومی معاونت امورزیربنایی و حمل و نقل شهری، مدیران و کارشناسان سازمان حمل و نقل بار و مسافر گرگان از مرکز کنترل ترافیک شهرداری یزد بازدید کردند.

در این بازدید محمد علی سلمانی ندوشن معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری، مدیر مهندسی و ایمنی ترافیک، مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار و مسافر، مسئول مرکز کنترل ترافیک و تعدادی از کارشناسان حوزه نیز حضور داشتند.

محمدعلی سلمانی ضمن توضیحاتی در مورد فعالیت این مرکز به نحوه همکاری عوامل شهرداری، پلیس راهور ، آتش نشانی و خدمات امدادی و سایر ارگان های مرتبط با معقوله ترافيک شهری نیز اشاره نمود.

هدف از بازدید این گروه آشنایی با نحوه کنترل و مدیریت خودروهای حمل و نقل عمومی و نیمه عمومی بود.

در ادامه کارشناس حوزه مدیریت مهندسی و ایمنی ترافیک در خصوص سامانه های هوشمند حمل و نقل و ترافیک توضیحاتی ایفاد کرد.

معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد