بازدید شهردار و اعضای شورای شهر بم از مرکز کنترل ترافیک و پروژه های شهرداری یزد

بازدید شهردار و اعضای شورای شهر بم از مرکز کنترل ترافیک و پروژه های شهرداری یزد

به گزارش روابط عمومی معاونت امورزیربنایی و حمل و نقل شهری، روز دوشنبه دهم دی ماه، شهردار و اعضای شورای شهر بم از مرکز کنترل ترافیک شهرداری بازدید کردند. در این بازدید مدیر مرکز کنترل ترافیک و تعدادی از کارشناسان حوزه حضور داشتند. اسدالله پور، مدیر مرکز کنترل ترافیک ضمن توضیحاتی در مورد فعالیت این مرکز، به عملکرد عوامل شهرداری، پلیس راهنمایی و رانندگی و سایر ارگانهای مربوطه اشاره نمود. وی همچنین در خصوص سامانه های هوشمند حمل و نقل و ترافیک توضیحاتی را ایفاد کرد.

شهردار بم با توجه به برنامه راه اندازی مرکز کنترل ترافیک آن شهرداری، خواهان همکاری لازم شهرداری یزد با شهرداری بم گردید.

در ادامه شهردار و اعضای شورای شهر بم از پروژه های خلیج فارس و اکوپارک بازدید نمودند که کارشناسان عمرانی شهرداری یزد توضیحات لازم را در خصوص این دو پروژه مهم ارائه نمودند.

معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد