بازدید شهردار از تقاطع میدان احداث شده انتهای بلوار شهید قندی

بازدید شهردار از تقاطع میدان احداث شده انتهای بلوار شهید قندی

به گزارش روابط عمومی معاونت امورزیربنایی و حمل و نقل شهری، شهردار یزد از بلوار شهید قندی بازدید کرد.

روز یکشنبه دوم تیرماه، جمال الدین عزیزی به همراه معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری، مدیر مهندسی و ایمنی ترافیک، مدیر فنی و عمرانی و مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری جهت بررسی موضوع تقاطع میدان احداث شده انتهای بلوار شهید قندی از این محل دیدن نمود.

در این بازدید مساله مهم آزادسازی بخشی از میدان جهت تکمیل پروژه احداث میدان انتهای بلوار شهید قندی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر گردید جلسه ای با شرکت برق منطقه ای، معاونت عمرانی استانداری و مدیر کل مسکن و شهرسازی برای رسیدگی به موضوع برگزار گردد تا هر چه سریعتر مساله مرتفع گردد.

معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد