بازدید دانش آموزان از مرکز کنترل ترافیک شهرداری یزد

بازدید دانش آموزان از مرکز کنترل ترافیک شهرداری یزد

به گزارش روابط عمومی معاونت امورزیربنایی و حمل و نقل شهری، روز دوشنبه بیستم اسفند، تعدادی از دانش آموزان دبیرستانی از مرکز کنترل ترافیک شهرداری بازدید کردند. در این بازدید دانش آموزان با فعالیت این مرکز و اهمیت آن آشنا شده و در خصوص سامانه های هوشمند حمل و نقل و ترافیک اطلاعاتی کسب نمودند.

معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد