بازدید اعضای شورای اسلامی شهر یزد از پروژه های عمرانی

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر یزد از پروژه های عمرانی

به گزارش روابط عمومی معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد، اعضای شورای اسلامی شهر به همراه معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد از پروژه های عمرانی سطح شهر بازدید نمودند.

در ابتدای این بازدید با حضور حجت الاسلام زارع، رئیس شورا و آقایان خباز، مدرسی و خانم یادگار از اعضای شورای اسلامی شهر یزد  از پروژه میدان شاه طهماسب و خیابان قیام بازدید گردید.

 مهندس شفیعی معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری در هنگام بازدید از کفسازی خیابان سلمان توضیحاتی را ارائه نمود. گفتنی است هیئت مذکور از زمین ورزشی امام سجاد (ع) مریم آباد که اخیرا دیوارکشی و نصب چمن مصنوعی آن به اتمام رسیده است و پروژه تقاطع غیر همسطح شهید قهاری سعید بازدید  نمودند.