بازديد مديران كل دفتر امور اجتماعي و فني استانداري يزد از مركز كنترل ترافيك شهرداري .

بازديد مديران كل دفتر امور اجتماعي و فني استانداري يزد از مركز كنترل ترافيك شهرداري .

همزمان با ولادت با سعادت حضرت امام محمد تقي (ع) (جوادالائمه) مديران كل دفتر امور اجتماعي و فني استانداري يزد به همراه كارشناسان مربوطه از مركز كنترل ترافيك شهرداري يزد بازديد بعمل آوردند .

در اين بازديد معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري يزد ضمن خير مقدم و خوشامدگوئي ، تاريخچه اي از سيستمهاي ITS ( نظارت تصويري و كنترل هوشمند جريان ) در شهرداري ، عملكرد اين نوع سيستمها ، تعداد تقاطعات مجهز شده ، هزينه و نحوه اعمال قانون توسط پليس مستقر در مركز ، توضيحات مبسوطي را ارائه و در ادامه بازديد كنندگان نسبت به طرح سئوالات اقدام كه توضيحات كافي داده شد .

بازديد كنندگان ضمن تقدير و تشكر از عملكرد شهرداري كه در اين بازه زماني محدود توانسته تقاطعات را به سيستم ITS مجهز نمايد قول مساعد دادند پيگيري نمايند تا 60 % از مجموع جرائم رانندگي كه طبق قانون مي بايست به شهرداري اختصاص يابد محق  شده و دست ياري را به سوي شهرداري باز نمودند .

ضمناً مقرر شد با توجه به وجود قابليت و ظرفيتهاي بالا در مركز كنترل ترافيك شهرداري ، صدا وسيما جهت انعكاس اخبار اقدام نمايد . همچنين بنا به پيشنهاد مدير كل امور اجتماعي استانداري مقرر گرديد بسته به ضرورت برخي از جلسات شوراي ترافيك استان در محل مركز كنترل ترافيك شهرداري يزد تشكيل گردد .