بازديد رئيس صدا و سيما از مركز كنترل ترافيك شهرداري