انجام عملیات مهندسی ترافیکی‎ ‎در یزد

انجام عملیات مهندسی ترافیکی‎ ‎در یزد

به گزارش روابط عمومی امور زیربنایی و حمل و نقل شهری، مدیر حوزه مهندسی و ایمنی ترافیک از اقدامات صورت گرفته مهندسی ترافیک در سطح شهر یزد، گزارش داد.

حمید دهقان با توجه به اهمیت موضوع، از عملکرد سه ماهه اخیر توسط این حوزه به مسائل ذیل اشاره نمود:

 • راه اندازی انبار تجهیزات ترافیکی
 • جمع آوری تابلوهای فرسوده در سطح شهر و نصب مجدد تابلوهای مورد نیاز
 •  نصب کاشن تانک در مبادی ورودی زیر گذر ها جهت ایمنی بیشتر رانندگان محترم به تعداد50 عدد
 • نصب استوانه ایمنی در محلهایی مانند ابتدای رفوژگذاری معابراز هر سمت معبر

(ابتدای جزایر موجود در معابر، جداکردن مسیر معابر به تعداد 400 عدد)

 • نصب بولارد ترافیکی جهت نشان دادن مسیر دوطرفه در معابر به تعداد 30 عدد
 • نصب تابلوهای سولار سرعت 60 با پایه معلق 6 متری در رینگ شهری 20 عدد
 • اجرای جزیره مجازی با گل میخ و چشم گربه ای و رنگ زرد و سفید ترافیکی در ابتدای جزایر و یا وردی زیر گذر جهت هشدار به رانندگان
 •  اجرای خطوط عابر پیاده در معابر اصلی شهر 
 • اجرای خط سرعت گیر جهت نمایان کردن سرعت گیر در معابر
 • ساماندهی تقاطعات سطح شهر و حفر چاه ارت و حوضچه برای چراغ های راهنمایی رانندگی در تقاطعات
 • تعویض ماژول های فرسوده و کم نور چراغ راهنمایی رانندگی
 • شستشوی تابلوهای هدایت مسیر در سطح شهر
 • تعویض و نصب تابلوهای راهنمای مسیر در معابر سطح شهر
 • نصب جداکننده بتونی
 • خط کشی پارکینگهای عمومی
 • نصب تابلو پارکینگ های عمومی
 • نصب تابلو رعایت حق تقدم در مبادی ورودی میادین سطح شهر
 • نصب تابلو سولار جهت حرکت در میادین سطح شهر
 • نصب تابلوهای یک طرفه و ورود ممنوع در معابری که توسط پلیس مشخص و توسط کمیته فنی تایید شده است
 • اجرای نقوش برجسته احتیاط، آهسته، مدرسه، سرعت 60، عابر پیاده و ...
 • نصب کاشن تانک جهت ایمن سازی دهانه ورودی تقاطع های غیر همسطح
 • خط کشی طولی جمعا به طول 120 هزار متر
 • طراحی پایه چراغ های راهنمایی و ساخت نمونه اولیه

وی افزود در سه ماهه گذشته اقدامات زیادی در خصوص عملیات مهندسی ترافیک در سطح شهر صورت گرفته که کلیات آن جهت اطلاع عموم ارائه گردید.

معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد