آموزش معلولین ذهنی در پارک ترافیک شهرداری یزد

آموزش معلولین ذهنی در پارک ترافیک شهرداری یزد

 

به گزارش روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری یزد، تعدادی از معلولین ذهنی مرکز توانبخشی کمال در پارک ترافیک شهرداری یزد تحت آموزش های ترافیکی قرار گرفتند.

"عاطفه معماریان"با اشاره به رسالت پارک ترافیک در ارائه آموزش های ترافیکی اذعان داشت با هماهنگی صورت گرفته با مرکز توانبخشی کمال، تعدادی از معلولین ذهنی این مرکز در پارک ترافیک تحت آموزش ترافیکی قرار گرفتند.

مسئول پارک ترافیک شهرداری یزد در ادامه خاطر نشان کرد با حضور سرهنگ دهقانی، رئیس اداره آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور یزد عبور از عرض خیابان، چراغ راهنمایی، بیرون نکردن سر از پنجره، کلاه ایمنی و ... برای کودکان معلولین ذهنی توضیح داده شد. وی همچنین افزود این معلولین دارای درک صحیح از محیط پیرامونی هستند و دارای قابلیت آموزش پذیری هستند و در مرکز توانبخشی کمال در کارگاه های مسگری، چرم دوزی و صنایع دستی مشغول به فعالیت هستند و لذا آموزش های ارائه شده را به سادگی دریافت می نمایند.